• ul. Buraczana 6B/3 Gdynia 81-587, Polska

Znajdź certyfikaty

NST A-309 L

AWS: A5.22 -95: E309LT 1-4
NS-EN ISO 17633-A: T 23 12 L P M1
EN ISO 9606-1: FM5

Drut rdzeniowy do spawania stali nierdzewnej, do spawania połączeń różnoimiennych ze stali niskowęglową oraz do napawania.

 

Charakterystyka drutu:drut proszkowy logo

Drut  gatunku NST A-309L jest rdzeniowym rutylowym materiałem dodatkowym do spawania  stali odpornych na korozję w gatunkach AISI 304 oraz do spawania połączeń różnoimiennych ALSI 304 ze stalą niskowęglową.

Drutem można spawać we wszystkich pozycjach. Gazem osłonowym jest mieszanka  Argon/CO2 . Zapewnia to użytkownikom stabilny i przyjazny spawaczom łuk, małą ilość odprysków, dobry wygląd lica spoiny i płynne przechodzenie w łuku materiału stopiwa i przetapianie materiału podstawowego.

Specjalna formuła topnika szybko krzepnącego i powstająca szlaka daje poczucie spawaczom kontroli układania ściegów bez konieczności spawania zakosami we wszystkich pozycjach spawalniczych

Drutem NST 309L można również spawać z zastosowaniem podkładek ceramicznych złączy doczołowych jednostronnych.
Skład chemiczny drut NST A-309L pozwala na spawanie warstwy buforowej w połączeniach  różnoimiennych lub zastosowania go w procesie napawania.
Uzysk stopiwa(średnio): 95%.

Pozycje spawalniczeBiegunowośćPrzepływ gazu
pozycje spawalnicze sm3aDC+ 15-23 l/min.

Typowe własności składników chemicznych stopiwa

CSiMnPSCuNiCrMo
0.0180.581.820.0190.0020.0312.9224.170.01

Gaz osłonowy:

Argon+18-25% CO2.

Typowe własnosci mechaniczne stopiwa:

PRÓBA ROZCIĄGANIA
Gr. plastyczności Mpa(Rp0.2)Gr. wytrzymałości Mpa(Rm)Wydłużenie %

430

562

41

Informacje o pakowaniu drutu:

1,2mm x 5,0kg D200
1,2mm x 12,5kg D300

Dopuszczenie:

DNV, CE

Rewizja / data:

NST A-309L,
Polski, 06.02.2018.

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ W FORMIE PDF
POBIERZ