• ul. Buraczana 6B/3 Gdynia 81-587, Polska

Znajdź certyfikaty

NST 309MOLT

AWS: A5.22-95 E309LMoT 0-4
NS-EN ISO 17633-A: T 23 12 2 L R M3
EN ISO 9606-1: FM5

Drut proszkowy rutylowy wolno krzepnący do spawania stali odpornych na korozję gat. ALSI 316 oraz do napawania stali niskowęglowych.

 

Charakterystyka drutu:drut proszkowy logo

NST 309MoLT jest rutylowym drutem proszkowym do spawania w pozycjach podlonych  ( PA )  i spoin pachwinowych i  naściennych w pozycjach (PB i PC) stali nierdzewnych i połączeń różnoimiennych ( AISI 316 itp. ze stalami niskowęglowymi.

Gazem osłaniającym jest mieszanka  gazowa Argon/CO2 .

Właściwości drutu zapewniają stabilny łuk, minimalną ilość odprysków spawalniczych oraz znakomity wygląd lica spoiny, płynne I głębokie wtopienie w materiał podstawowy.

Wytwarzany podczas spawania żużel wolno krzepnący ogranicza zastosowanie drutu do pozycji PA, PB i PC.
Drut również nadaje się do spawania grani przy zastosowaniu podkładek ceramicznych.
Drut również można zastosować jak pierwszą warstwę buforową na napawania lub do spawania połączeń różnoimiennych. Np. Spawając złącza  lub napawając gatunek ALSI 316 ze stalą niskowęglową.

Pozycje spawalniczeBiegunowośćPrzepływ gazu
druty rdzeniowe wysokostopowe nstDC+15-23 l/min.

Typowe własności składników chemicznych stopiwa

CSiMnPSCuNiCrMo
Max 0.0270.571.390.0210.006Max 0.2612.8023.28Max 0.26

Gaz osłonowy:

Argon+18-25% CO2.

Typowe własnosci mechaniczne stopiwa:

PRÓBA ROZCIĄGANIA
Gr. plastyczności Mpa(Rp0.2)Gr. wytrzymałości Mpa(Rm)Wydłużenie %

Min. 350

653

Min. 27

Informacje o pakowaniu drutu:

0,9mm x 12,5kg D300
1,2mm x 5,0kg D200
1,2mm x 12,5kg D300

Dopuszczenie:

CE

Rewizja / data:

NST 309MoLT,
Polski, 06.02.2018.

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ W FORMIE PDF
POBIERZ