• ul. Buraczana 6B/3 Gdynia 81-587, Polska

Znajdź certyfikaty

Pełnorurkowe druty proszkowe z rdzeniem rutylowym i metalowymPrzechowywanie i użytkowanie.

Druty proszkowe, rdzeniowe pełnorurkowe NSWE (Nittetsu) są wytwarzane w ten sposób aby zabezpieczały drut przed nasiąkliwością i wpływem zewnętrznych zanieczyszczeń wnikających w rdzeń drutu. Druty pełnorurkowe NSSW zapewniają odbiorców możliwość spawania w reżimie niskowodorowym. Gwarantują stały niski poziom wodoru dyfundującego (jedyny punk wnikania wilgoci do wewnątrz drutu może występować na początku i końcu szpuli).Drut pełnorurkowy ma dodatkową zaletę wynikającą z pomiedziowanie jej powierzchni. Zapewnia to długotrwałą osłoną przed korozją. Osłona chroni drut przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi jak pył i kurz, który powstaje podczas spawania. Pomiedziowanie drutu wydłuża żywotność końcówek prądowych i pozostałych  części eksploatacyjnych. Zapewnia stabilną przewodność elektryczną. Wobec tych zalet próżniowe pakowanie drutu jest niestosowane i niekonieczne. Pełnorurkowośc i pomiedziowanie drutu zastępuje pakowanie próżniowe.

Warunki przechowywania

Aby zapewnić optymalne własności drutu należy stosować się do wytycznych:

  • Drut spawalniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach i osłonięty przed warunkami atmosferycznymi jak deszcz, śnieg i rosa.
  • Drut spawalniczy powinien być magazynowany na drewnianych paletach aby zapewnić właściwą cyrkulacje powietrza. Odległość drewnianej palety do podłogi powinien wynosić nie mnie jak 10cm.
  • Zalecane warunki do przechowywania drutu to nie więcej jak 35?C oraz wilgotność powietrza nie więcej jak 80%. Druty mogą być dalej  przechowywane, gdy przekroczone będą te warunki, ale należy zwrócić uwagę na:
    a) na powierzchni drutu nie ma żadnych zmian fizycznych i chemicznych w postaci rdzy i przebarwień itp.
    b) nie zaobserwowano pogorszenia się własności drutu podczas spawania.
  • Należy unikać agresywnego środowiska jak np. wysokie zasolenie morskie, gazu SO2 i innych substancji powodujących przyśpieszoną korozję.
  • Plan wydawania drutu na produkcję zaleca się przeprowadzać w trybie pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
  • Drut powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu fabrycznym do momentu założenia drutu do podajnika półautomatu.
Okres przechowywania-okres gwarancji jakości

Gwarantowany okres jakości drut wynosi 36 miesięcy po wyprodukowaniu tak długo jak są zapewnione właściwe warunki przechowywania wymienione powyżej. Po okresie 36 miesięcy drut w dalszym ciągu można stosować i jest pełnowartościowym produktem tylko w przypadku braku uszkodzeń opakowania, braku zmian i przebarwień na powierzchni drutu, braku śladów korozji.

Użytkowanie

Zaleca się wyspawanie drutu po otworzeniu fabrycznego kartonowego opakowania w przeciągu 5 dni. Ten okres może być wydłużony. Jednakże należy przeprowadzić oględziny wizualne powierzchni drutu. Po stwierdzeniu plam rdzy i innych przebarwień, uszkodzony drut należy usunąć ze szpuli do momentu uzyskania czystych zwojów wolnych od rdzy i innych zanieczyszczeń.

Poziom wodoru pozostającego

Każda partia wyprodukowanego drutu NSWE Nittetsu ma badany poziom wodoru dyfundującego. Wyniki pomiaru są zapisane i dostępne w certyfikacie drutu.

POBIERZ INSTRUKCJĘ PRZECHOWYWANIA DRUTU W FORMIE PDF
POBIERZ