• ul. Buraczana 6B/3 Gdynia 81-587, Polska

Znajdź certyfikaty

Druty proszkowe NSWEPrzechowywanie i użytkowanie.

Druty proszkowe, rdzeniowe pełnorurkowe NSWE Nippon Steel Welding & Engineering są wytwarzane w ten sposób aby zabezpieczały drut przed nasiąkliwością i wpływem zewnętrznych zanieczyszczeń wnikających w rdzeń drutu. Druty pełnorurkowe NSWE zapewniają możliwość spawania w reżimie niskowodorowym. Gwarantują stały niski poziom wodoru dyfundujacego ( jedyny punk wnikania wilgoci do wewnątrz drutu może występować na początku i końcu szpuli). Drut pełnorurkowy ma dodatkową zaletę wynikającą z pomiedziowanie jej powierzchni. Zapewnia to długotrwałą osłoną przed korozją. Osłona chroni drut przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi jak pył i kurz, który powstaje podczas spawania. Pomiedziowanie drutu wydłuża żywotność końcówek prądowych i pozostałych części eksploatacyjnych. Zapewnia stabilną przewodność elektryczną. Wobec tych zalet próżniowe pakowanie drutu jest niestosowane i niekonieczne. Pełnorurkowośc i pomiedziowanie drutu zastępuje pakowanie próżniowe całej szpuli. Zabezpieczeniem powierzchni nieosłoniętego drutu na szpili jest ściśle przylegająca folia termopack.

Warunki przechowywania

Aby zapewnić optymalne własności drutu należy stosować się do wytycznych:
▪ Drut spawalniczy powinien być przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach i osłonięty przed warunkami atmosferycznymi jak deszcz, śnieg i rosa.
▪ Drut spawalniczy powinien być magazynowany na drewnianych paletach aby zapewnić właściwą cyrkulacje powietrza. Odległość drewnianej palety do podłogi powinien wynosić nie mnie jak 10cm.
▪ Zalecane warunki do przechowywania drutu to nie więcej jak 30⁰C oraz wilgotność powietrza nie więcej jak 80%.
▪ Należy unikać agresywnego środowiska jak np. wysokie zasolenie morskie, gazu SO2 i innych substancji powodujących przyśpieszoną korozję.
▪ Plan wydawania drutu na produkcję zaleca się przeprowadzać w trybie pierwsze weszło, pierwsze wyszło.
▪ Drut powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu fabrycznym do momentu założenia drutu do podajnika półautomatu.

Okres przechowywania-okres gwarancji jakości

Gwarantowany okres jakości drut wynosi 36 miesięcy po wyprodukowaniu tak długo jak są zapewnione właściwe warunki przechowywania wymienione powyżej. Po okresie 36 miesięcy drut w dalszym ciągu można stosować i jest pełnowartościowym produktem tylko w przypadku braku uszkodzeń opakowania, braku zmian i przebarwień na powierzchni drutu, braku śladów korozji.

Użytkowanie

Zaleca się wyspawanie drutu po otworzeniu fabrycznego kartonowego opakowania w przeciągu 5 dni. Ten okres może być wydłużony. Jednakże należy przeprowadzić oględziny wizualne powierzchni drutu. Po stwierdzeniu plam rdzy, uszkodzony drut należy usunąć ze szpuli do momentu uzyskania czystych zwojów wolnych od rdzy i innych zanieczyszczeń.

Poziom wodoru pozostającego

Każda partia wyprodukowanego drutu NSWE ma badany poziom wodoru dyfundującego. Wyniki pomiaru są zapisane i dostępne w certyfikatach drutu 3.1.

POBIERZ INSTRUKCJĘ PRZECHOWYWANIA DRUTU W FORMIE PDF
POBIERZ