• ul. Buraczana 6B/3 Gdynia 81-587, Polska

Znajdź certyfikaty

Przykłady zastosowania drutów rdzeniowych na stanowiskach zrobotyzowanych

Na stanowiskach zrobotyzowanych i zmechanizowanych można stosować wszystkie rodzaje drutów rdzeniowych.

 • Druty rutylowe przeważnie stosuje się do wykonywania spoin jednościegowych. Żużel usuwa się w tej samej operacji w dodatkowym zabiegu czyszczenia, np. za pomocą młotka igłowego zamontowanym na ramieniu tego samego robota.
 • Druty z rdzeniem metalicznym stosuje się do wykonywania spoin jednościegowych i wielościegowych. Pozostałości silicatów na powierzchni lica usuwa się sprężonym powietrzem w tej samej operacji spawania,  ale w następnym zabiegu.

Poniższy rysunek przedstawia wpływ składu gazu osłonowego na ilość silikatów na powierzchni spoin wykonanych drutem z rdzeniem metalicznym:

wplyw gazu oslonowego na ilosc silikatow

Zalety spawania drutem proszkowym:
 • Wysoka precyzja podawania drutu
 • Kontrolowany i powtarzalny przebieg procesu spawania,
 • Zwiększenie wydajności spawania przy jednoczesnym zmniejszenie ilości występowania niezgodności spawalniczych oraz zastosowanie samoadaptujących się systemów sterowania procesem pozwalają na wykorzystanie robotów do spawania  konstrukcji w przemyśle okrętowym.
Analiza technologiczna spawania w pozycji PG

Spawanie w pozycji pionowej – PG drutem proszkowym NSSW SM 3A:

 • W stoczniach zachodnich spawanie w pozycji PG jest powszechnie stosowanie,
 • Najczęściej używa się drutu metalicznego, zarówno do spawania półautomatycznego, jak i zrobotyzowanego.

 

spawanie w pozycji pionowej

drut rdzeniowy metaliczny specyfikacje 1
SPAWANIE PÓŁAUTOMATYCZNE
 • Materiał podstawowy: AH 36 (stan dostawy N)
 • Grubość: 6,5 mm
 • Materiał dodatkowy: NSSW SM 3 A
 • Średnica 1,2 mm, szpula 12,5 kg, D 300 mm
 • Spoina pachwinowa wielościegowa
 • Źródło prądu: FRONIUS
 • Natężenie prądu spawania: 260-280 A
 • Napięcie łuku: 25 V
 • Prędkość podawania drutu: 7-8 m/min
 • Wolny wylot drutu: 15-20 mm
 • Natężenie przepływu gazu: 20 l/min
SPAWANIE ZROBOTYZOWANE
 • Materiał podstawowy AH 36 (stan dostawy N)
 • Grubość: 6,5 mm
 • Materiał dodatkowy NSSW SM 3 A
 • Średnica 1,2 mm, beczka D 51, 250 kg
 • Spoina pachwinowa wielościegowa
 • Źródło prądu : FRONIUS
 • Natężenie prądu spawania: 245 A
 • Napięcie łuku: 25,4 V
 • Prędkość podawania drutu: 8 m/min
 • Wolny wylot drutu: 15-20 mm
 • Natężenie przepływu gazu: 20 l/min
spawanie polautomatyczne i zrobotyzowane
SPAWANIE POLAUTMATYCZNE I ZROBOTYZOWANE

Wnioski:

 • Powtarzalność podstawowych parametrów spawania stanowiska zrobotyzowanego
 • Zmniejszenie wartości energii liniowej dla stanowiska zrobotyzowanego
 • Zmniejszenie czasu głównego spawania dla stanowiska zrobotyzowanego, zwiększenie szybkości spawania
Pomiary twardości złączy spawanych

Spawanie Półautomatyczne

 • W linii pomiarowej A uzyskano maks. twardość HV 278 w punkcie pomiarowym 12 (SWC)
 • W linii pomiarowej B uzyskano maks. twardość HV 296 w punkcie pomiarowym 6 (SWC)

Spawanie Zrobotyzowane

 • W linii pomiarowej A uzyskano maks. twardość HV 323 w punkcie 6 (SWC)
 • W linii pomiarowej B uzyskano maks. twardość HV 292 w punkcie 6 (SWC)
pomiary twardosci laczy spawanych

Zgodnie z DNV-GL-RU-SHIPS dodatkowym wymaganiem podczas kwalifikowania technologii w przypadku spawania w pozycji PG są badania wytrzymałości złączy spawanych na rozciąganie.

 

Kryterium oceny: 430 MPa
Wykonywanie spoin sczepnych w aplikacjach zrobotyzowanych i zmechanizowanych

W celu poprawy jakości i wyglądu spoin jednowarstwowych do wykonywania spoin sczepnych zaleca się stosowanie drutu
o średnicy 1,0 mm.

Druty NSSW SF-1A i NSSW SF-3AM o średnicy 1,0 mm są już dostępne
w ofercie NST Polska.

Wykonywanie spoin sczepnych

Podsumowanie:

 • Stanowiska zrobotyzowane wymagają drutów rdzeniowych o ponadprzeciętnej jakości i wyjątkowych własnościach.
 • Firma NSSW oferuje druty rdzeniowe dedykowane do zastosowania na stanowiskach zrobotyzowanych zapewniające stabilność spawania, powtarzalne własności mechaniczne złączy i wysoką wydajność procesu.
 • Zastosowanie spawania w pozycji PG w stanowiskach zrobotyzowanych skraca czas główny spawania i zmniejsza energię liniową, co dodatkowo zwiększa wydajność produkcji.
 • Zmniejszenie energii liniowej spawania wpływa na dodatkowe oszczędności wynikające z ograniczenia konieczności prostowania konstrukcji i naprawy ewentualnych pęknięć sekcji okrętowych.