• ul. Buraczana 6B/3 Gdynia 81-587, Polska

Znajdź certyfikaty

NSSW SF-50A

AWS A5.29 E91T1-GM / AWS A5.36 E91T9-M21A4-K2-H4
EN ISO 17632-A: T 50 4 ZMn1.5Ni P M21 2 H5
EN ISO 9606-1: FM1

Drut proszkowy rutylowy do spawania stali wysokowytrzymałych gatunku WELDOX 500 oraz rur gatunku L 485 MB

 

 

Charakterystyka drutu:drut proszkowy logo

SF-50A jest drutem rutylowym pełno rurkowym do spawania stali wysoko wytrzymałych jak WELDOX 500 oraz L 485 i L 555 . Gazem osłonowym drutu to mieszanka Argon/CO2, zapewniający stabilny łuk oraz minimalna ilość odprysków, zapewnia płynne przechodzenie stopionego spoiwa do złącza spawanego. Gwarantuje to pewne wymieszanie z materiałem podstawowym oraz prawidłowe ukształtowanie spoiny.

SF-50A posiada udokumentowane CTOD, które spełnia różne poziomy akceptacji. Druty pełnorurkowe charakteryzują się trwałym również w stanie otworzonym bardzo niskim poziomem wodoru dyfundującego w stopiwie (zazwyczaj 3ml/100). Obniża to ryzyko powstawania pęknięć zimnych w złączu spawanym.
Powierzchnia drutu jest pomiedziowana i bardzo czysta, o stałym przekroju poprzecznym co sprawie stabilne i równe podawanie drutu. Wolny wylot powinien wynosić 15-25mm w zależności od ustawień prądowo-napięciowych. Napięcie powinno być ustawione jako 10% natężenia pomniejszone o 1-3 volty.

Pozycje spawalniczeBiegunowośćRodz. gazu / przepływ
pozycje spawalnicze sf 3amDC+100% CO2 18-25 l/min.

Typowe własności składników chemicznych stopiwa

CSiMnPSCuNi
0.050.461.310.0120.0040.290,96

Zawartośc wodoru dyfudującego (ml/100g):

?5 ml/100g (3,0 ml/100g typical)

Typowe własnosci mechaniczne stopiwa:

PRÓBA ROZCIĄGANIA
Gr. plastyczności MpaGr. wytrzymałości MpaWydłużenie %

545

600

28
PRACA ŁAMANIA
Próba Charpy V (J) -40 ?C

70

Zalecenia prądu spawania ? Natężenie (DC+):

Srednica drutu1,2 mm
Ampery / Volty180?300A / 22-32V

Informacje o pakowaniu drutu:

1,2mm x 5,0kg D200
1,2mm x 12,5kg D300

Dopuszczenie:

DNV, ABS, CWB, LR.

Rewizja / data:

NSSW SF-50A,
Polski, 30.03.2020 rev 2

POBIERZ KARTĘ KATALOGOWĄ W FORMIE PDF
POBIERZ